Jag tappar aldrig sugen
ty världen är full av
tappade sugar.